Absolutt Synonymer


Absolutt Synonymer Adjektiv Skjemaet

  • absolutt, gjennomgripende, out-and-out, arrant, ren, unrelieved, unredeemed, ukvalifisert, veritabel, outright, rang.
  • perfekt, fullføre, ideelle, fullbyrde, ren, ublandet.
  • ren, uttale, absolutt, out-and-out.
  • uavhengige, autonome, autokratiske, absolutistiske, sovereign, diktatorisk.
  • ubegrenset, ubetinget, ukvalifisert, unhampered, uhindret.
  • ubestridelig, positiv, entydig, utvetydig, sikkert, klar.
Absolutt Synonym Koblinger: absolutt, gjennomgripende, out-and-out, arrant, ren, veritabel, rang, perfekt, fullføre, ideelle, fullbyrde, ren, ren, uttale, absolutt, out-and-out, uavhengige, autonome, sovereign, diktatorisk, ubegrenset, ubetinget, ubestridelig, positiv, entydig, utvetydig, sikkert, klar,

Absolutt Antonymer