Absolutt Antonymer


Absolutt Antonymer Adjektiv Skjemaet

  • delvis, begrenset, betinget.
  • delvis, kvalifiserte, sporadisk, betinget, begrenset, en gang.
  • imperfektum, ufullstendig, fragmentarisk, utvannet.
  • kontingent, conjectural, foreløpig.

Absolutt Synonymer