Bla gjennom alle Synonymer


 • Betingelsene Synonymer: betingelser, bestemmelser, spesifikasjoner, elementer, itemization, kontrakt, avtale, forståelse, fotfeste, forholdet, forbehold, bestemmelser, avspenning, entente, protokollen.
 • Betinget Synonymer: ubestemt, usikker, kontingent, kvalifisert, midlertidig, ubestemte, begrenset, begrenset, foreløpig, avhengige.
 • Betjene Synonymer: motivere, flytte, egge, aktivere, energi, effekt, effektuere, rør, anspore, påskynde, vekke, kjøre, tvinge, tvinge, fremme
 • Betjent Synonymer: tjener, kroppen tjener, kommode, mann, groom, svartjeneste, mann fredag, flunky, herren.
 • Betong Synonymer: forene, stivne, gjøre stiv av redsel, størkne, sveise, kondenserer, stivne, satt, koalisererekte, materielle, faktisk, fornuftig, varige, saklig.bestemt, eksplisitt, klar, spesielt, presis,...
 • Betro Synonymer: røpe, tipse, fortelle, hviske, puste, informere, bekjennerbetro, depute, begå, innlevere, rose, delegere, stoler
 • Better Off Synonymer: vanskeligstilte, privilegert, mer komfortabel, mer heldig, lykkeligere, rikere.
 • Betterment Synonymer: forbedring.
 • Bety Synonymer: angi, varsler, lover, bety, betegne, bespeak, presage, lover, foreshadow, foreslå, symboliserer, mener, antyde
 • Betydelig Synonymer: betydelig, viktig, innflytelsesrike, bemerkelsesverdige, merkbar, bemerkelsesverdig, fortjenstfull, respektabel, iøynefallende.betydelig, betydelig, rikelig, sjenerøs, vakkert, ryddig, biggish,...
 • Betydelige Synonymer: meningsfull, gravid, dyp, tankevekkende, betydning, forteller, indikativ, uttrykksfulle.viktig, betydningsfull, tungtveiende, illevarslende, avgjørende, viktig, følgeskader, materiale, signalet.
 • Betydning Synonymer: betydning, konsekvens, vekt, cogency, relevans, import, øyeblikk, kraft, betydning, tyngdekraften, interesse, prioritet.betydning, vekt, øyeblikk, import, bekymring, konsekvens, seriøsitet,...
 • Betydningsfulle Synonymer: viktig, tungtveiende, alvorlige, følgeskader, grav, betydelig, avgjørende, betydelig, bemerkelsesverdig, vidtrekkende, minneverdig, enestående, begivenhetsrik, signalet.
 • Beundre Synonymer: glede seg over, ta glede i, godkjenner, være fornøyd med, elsker, liker, nyte, være glad i, setter pris på, tas medrespekt, selvfølelse, ære, elsker, tilbe, ser opp til, forgude, ære, premie,...
 • Beundrer Synonymer: respektfull.
 • Beundring Synonymer: godkjenning, ærefrykt, ærbødighet, hyllest, selvfølelse, tilbe, helt-tilbedelse, respekt, anerkjennelse, glede, lurer på.
 • Beundringsverdig Synonymer: vel.prisverdig, prisverdig, estimable, utmerket, fine, sjeldne, fantastiske, overlegen, prisverdig, fortjenstfull.
 • Bevandret Synonymer: dyktigere, utdannet, dyktige, erfarne, såpass skolert, praktisert, erfarne, utdannede, kvalifiserte, kompetent, dyktig, godt informert, fortrolig, stand, ekspert.
 • Bevare Synonymer: vakt, beskytte, forsvare, lagre, beskytte, sikre, skjold, lyopprettholde, spare, holde, opprettholde, videreføre, fortsette, opprettholde, støtte, omsorg forretrett, tilflukt, asyl, havn, ly,...
 • Bevaring Synonymer: beskyttelse, bevaring, oppbevaring, vedlikehold, sikring, vedlikehold, støtte, lagring, frelse, varetekt, forsvar.
 • Bevart Synonymer: fighter.
 • Bevarte Synonymer: gjenværende, eksisterende, overlevende, tilstede, subsisting, fortsetter, gjeldende, synlig.
 • Bevege Synonymer: bli tiltrukket, konvergere, tenderer mot, beveger seg mot, skråning, tilnærming, hjemme i på, null på, stige, synke, faller
 • Bevegelse Synonymer: anbefaling, forslag, forslag, forslag, mål, plan, spørsmål.bevegelse, forskyvning, endre, flytte, overgang, drift, skift, passasje, gest, handling, rør, transitt, forvridning, fjerning,...
 • Bevegelsen Synonymer: gest, nikk, riste, vri, turn, trinn, rotasjon, gyration, spinn, handling, øvelse, pantomime, dans.flytte, bevegelse, rør, skift, avreise, overføring, endring, forskyvning, fremgang, forhånd,...
 • Beven Synonymer: frykt, angst, frykt, skjelving, illevarslende, misgiving, agitasjon, panikk, forstyrrelsene, nervøsitet, nerver, jitters, angst, alarm, kald svette.
 • Bevilgning Synonymer: gave, award, godtgjørelse, skjenkelse, testamentariske gaven, stipend, begavelse, tilskudd.anfall.tildeling, midler, godtgjørelse, budsjett, tildeling, utgifter, stipend.overføre, dower,...
 • Bevis Synonymer: bevis, begrunnelse, indikasjon, data, fakta, informasjon, bekreftelse, substansen, bekreftelse, dokumentasjon, vitnesbyrd, utstillingen.rettssaken, teste, eksperimentere, demonstrasjon, analysen,...
 • Bevise Synonymer: teste, prøve, analysere, sjekk, probe, analysen, undersøke, forskningdemonstrere, bekrefte, underbygge, validere, bekrefte, bekrefte, godkjenne, bære ut, bevitne, opprettholde, forsvare
 • Bevisst Synonymer: bevisste, levende, våken, våken, våken, fornuftig, levende, pågripelse, nyttig og responsiv.bevisst, overlagt, forsettlig, studerte, beregnet, å vite, ansvarlig.vurdert, forsiktig,...
 • Bevisste Synonymer: klar, informert, vite, forståelse, erkjenner, fortrolig, bevisst, kjente, fornuftig, bevandret, på hoften.
 • Bevissthet Synonymer: bevissthet, kunnskap, bekymring, anerkjennelse, følsomhet, følelse, intelligens, apperception, forståelse, angst, følelse, sinn, tanke, psyke.
 • Bevisstløs Synonymer: utilsiktet, uvitende, utilsiktet, fanget, utilsiktet, utilsiktet, ikke planlagt, ufrivillig, sjanse, spredt, tilfeldig.uvitende, uvitende, heedless, intetanende, unmindful, uvitende, incognizant,...
 • Bevist Synonymer: testet, prøvde, bekreftet, bekreftet, påviste, sertifisert, sjekket, autentisk, etablerte, saklig, riktig, empirisk, eksperimentelle.
 • Bevoktet Synonymer: forsiktig, behersket, tilbakeholdne, sindige, skeptisk, forsiktig, forsvarlig, chary, sikret, unrevealing, tvetydig, oppmerksomme.
 •