Bla gjennom alle Synonymer


  • Ørkener Synonymer: belønning, kompensasjon, betaling, vederlag, gjengjeldelse, grunn, verdt, requital, gjengjeldelse, lønn, retur, straff, comeuppance, tukt, straff.
  • Øve Synonymer: praksis, kjøre gjennom, trener, gjenta, lære, forberede, klar, direkte, trene, studere, polsk, perfekt, bore, gå over og over
  • Øverste Synonymer: dominerende, ledende, rangering, paramount, fremragende, rektor, sjef, viktigste, øverste, kronen, fremst, fremragende, hovedstaden, første, uovertruffen, makeløse, par excellence, makeløs,...
  • Øvre Synonymer: øverste.
  • Øyeblikk Synonymer: umiddelbar, direkte, inntrengende, trykke, rask, øyeblikkelig, undelayed, rask, swift, forhastet, overbevisende, avgjørende, kritisk, viktig.øyeblikk, andre, trice, blinkende, flash, øyeblikk,...
  • Øyeeplet Synonymer: stirr
  • Øyet Synonymer: observere, granske, studere, se, anser, lese, oppfatter, stirrer på, stirre på, undersøkelse, skanne, se på, ta i, se
  •