Bla gjennom alle Synonymer

 • Bekostning Synonymer: pris, pris, utgifter, utlegget, kostnad, betaling, utbetaling, vedlikehold.ofre, tap, kostnader, pris, toll, beslag, straff, deprivasjon.
 • Bekrefte Synonymer: ratifisere, godkjenne, sanksjon, vitner, bifallerratifisere, bekrefte, opprettholde, støtte, bekrefte, godkjenner, godkjenne, opprettholdesikre, bekrefte, bevise, etablere, sertifisere, bære ut,...
 • Bekreftelse Synonymer: ratifisering, godkjenning, vedta, passasje, validering.påstand.bekreftelse, bekreftelse, bekreftelse, godkjenning, substantiation.bevis, bevis, begrunnelse, vitnesbyrd.
 • Bekreftelser Synonymer: bevis, bekreftelse, verifikasjon, substansen, bekreftelse, sertifisering, støtte, validering, bevis, vitnesbyrd, godkjenning, attestering, forsvar, anbefaling.
 • Bekreftende Synonymer: corroborative, bekrefter, positiv, concurring, akseptere, bekreftende, støttende, opprettholde.bekreftende.
 • Bekreftet Synonymer: inngrodd, etablerte, avhengige, habituated, kronisk, inured, vanlig, kamp-scarred, erfarne.
 • Bekymre Synonymer: oppmerksomhet, akt, hensyn, watchfulness, årvåkenhet, interesse, forsiktig, nøyaktighet.lade, varetekt, holde, kontroll, beskyttelse, ministration, ledelse, tilsyn, ansvar.angst, bekymring,...
 • Bekymre Deg Synonymer: problemer, omsorg, sorg, pest, byrden, vondt, ulykke, irritasjonsmoment, vanskelighetsgrad, trussel.slite, problemer, gnager, pine, gruble, bry, plage, irritere, trakassere, harry, erte, plage,...
 • Bekymre Seg Synonymer: irritere, plage, forstyrre, opprørt, plage, irritere, sette ut, ulemper, problemer, nød, irritere, agitere, potherforvirre, fluster, opphisse, rot, addle, flagre, flurry, forbløffe, viderekoble,...
 • Bekymret Synonymer: engstelig, urolig, bekymret, bekymret, forstyrret, plaget, opprørt plaget, utøvd, irritabel, på kanten.involvert, involvert, kongelige, interessert, blandet opp, koblet, relatert.
 • Bekymring Synonymer: bekymre deg, angst, nød, uro, omsorg, pågripelse.bekymre deg, plage, disquiet, problemer, utmattelse, bry, sette ut, discountenance, disconcertreferanse, forhold, hensyn, interesse, oppmerksomhet,...
 • Bekymringsfull Synonymer: irriterende, gnagende, irriterende, ergerlig, irriterende, sørgelig, urovekkende, plagsom, vexing, irriterende, plagsomme, prøver, provoserte, rankling, carking.
 • Bekymringsløse Synonymer: munter, ubekymret, sikker, spenstig, kvikk, debonair, breezy, blid, munter, lightsome, glad, lykkelig.
 • Belabor Synonymer: gjenta, gjenta, gå på om, forklare, rehash, recapitulate, din, hammer bort, pund, forstørre på, dvele ved, expatiate, slo en død hest
 • Belastning Synonymer: tendens, disposisjon, kvalitet, strek, spor, helling, natur, karakter, trekk.trekke, tegne, strekke, stramme, spentlager, utvinning, avstamning, opphav, nedstigningen, familie, avkom,...
 • Beleaguer Synonymer: trakassere
 • Belegg Synonymer: pels, lag, laminering, skorpe, film, membran, dekker, polsk, lakk, konvolutt, finér, patina, blad, overlegg, lakk, beskyttelse.
 • Beleilig Synonymer: betimelig.betimelig, auspicious, praktisk, gunstig, heldig, velvalgt, beleilig, klapp, passform, felicitous, egnet, heldig, passende, gunstig, rett.
 • Beleire Synonymer: folkemengden rundt hem, sikring, gjerde, begrense, stimle, blokkere, hindre, omslutter, hindre, stall, stoppeplaget, surround, angripe, omringe, blokade, barrikaden, beleir, beleaguer, hem
 • Beleirede Synonymer: irritert, plaget, trakassert, overfalt, plaget, badgered, satt på, forfulgt, ergerlig, mast, hectored, utsatt, plaget, plaget.
 • Beleiringen Synonymer: angrep, økt, strekk, stave, bout kurs, slå, sikt.stasjonen, kampanje, forfølgelse, forsøk, korstog, offensiv, innsats.
 • Belie Synonymer: skjule, fremstille, motsier, negere, confute, forfalske, bedra, trosse, motsi, tilbakevise, motvirke, gi løgnen til
 • Beliggenhet Synonymer: posisjon, plassering, stasjon, situasjonen, etablering, anbringelse, området.
 • Bellicose Synonymer: krigførende.
 • Belligerence Synonymer: aggresjon.
 • Bellwether Synonymer: pilot, leder, guide, shepherd, pacesetter, lederen, chief, fanebærer, boss.
 • Bellyache Synonymer: klage
 • Belte Synonymer: omslutter, omfatte, omslutter, stengt i, sirkel, surround, circumscribe, omfavne, bane, environ, bindebandet, sash, belte, cinch, stroppen, linning, cummerbund, cincture.pryle, klask, punch, traff,...
 • Belyse Synonymer: avslørende, opplysende, oppklarende, lærerikt, illustrerende, informativ, oppbyggelig.belyse, opplyse, avklare, avsløre, forklare, illustrere, demonstrere, instruere, oppbyggelyse opp, illumine,...
 • Belyse Ved Eksempler Synonymer: epitomize, illustrere, typisk, legemliggjøre, står for, personifiserer, symboliserer, representerer, avbilder, karakteriserer, kapsle, oppsummere
 • Belysning Synonymer: forklaring, opplysning, kunnskap, forklaring, instruksjon, visdom, discovery, innsikt, åpenbaring.lys, luminescence, florescence, incandescence, stråleglans, utstråling, effulgence, flamme, flash,...
 • Belønne Synonymer: gledelig, tilfredsstillende, behagelig, velkommen, herlig, berikende, produktiv, fordelaktig, gunstig, fruktbart, heve, lønnsom, verdifull, gunstig, glad, oppfylle.
 • Belønning Synonymer: vederlag, kompensere, tildele, erkjenner, tips, husk, gjenkjenne, ære, remunerate, gjengjelde, gjengjelde, betale tilbake, gi tit for tatvederlag, betaling, nedbetaling, kompensasjon, lønn, premie,...
 • Beløp Synonymer: antall, mye, pack, pakke, nummer, teller, opplisting, volum, masse, bulk, grad, omfanget, hvelvingen, estimering.sum, totalt, samlet, tillegg, hele, helhet.
 • Beløpe Seg Til Synonymer: lik, mener, angi.total, legge opp til, kommer til å selge for, gå for, måle, være verdt, nummer, koste.
 •