Uttale Synonymer


Uttale Synonymer Adjektiv Skjemaet

  • ekstreme, quintessential, ytterste, veriest, komplett, totalt, grundig, overveldende, absolutt, arrant, maksimal, ukvalifisert, ubetinget.

Uttale Synonymer Verb Skjemaet

  • forkynne, uttale, hevde, erklærer, bestemme, dømme, anser, vurdere, holde, opine, opprettholde.
  • si, uttrykke, gi ut, vocalize, artikulere, enunciate, snakke, lyd, stemme, uttale, kunngjøre, erklærer, røpe, avsløre.
  • velformulerte, si, enunciate, express, snakke, lyd, aksent, understreke, stress, syllabify.
Uttale Synonym Koblinger: ytterste, totalt, grundig, overveldende, absolutt, arrant, maksimal, ubetinget, forkynne, uttale, hevde, bestemme, dømme, vurdere, holde, opine, opprettholde, si, gi ut, artikulere, enunciate, snakke, lyd, stemme, uttale, kunngjøre, røpe, avsløre, si, enunciate, snakke, lyd, aksent, understreke, stress,