Stemme Synonymer


Stemme Synonymer Substantiv Skjemaet

  • franchise, stemmeseddel, si, alternativ, valg, preferanse, valget, utvalg, stemmerett, målingen, folkeavstemning, stemme, håndsopprekning.
  • mening, uttrykk, tungen, stemme, valg, artikulasjon, kommunikasjon, ytring, alternativet, ønske, deltakelse, si, si-så, stemmerett, etterspørsel.

Stemme Synonymer Verb Skjemaet

  • velformulerte, si, uttrykke, muntlig, staten, kunngjøre, uttale, kommunisere, forkynne, snakke, holder tilbake.
Stemme Synonym Koblinger: si, alternativ, valg, preferanse, valget, utvalg, stemme, mening, tungen, stemme, valg, kommunikasjon, ytring, alternativet, ønske, deltakelse, si, si, muntlig, staten, kunngjøre, uttale, kommunisere, forkynne, snakke,