Sveisen SynonymerSveisen Synonymer Adjektiv Skjemaet

  • respektløs, uforskammet, sassy, frekk, fleipete, pert-, fremover, uhøflig, bratty, arrogant, frisk.

Sveisen Synonym Koblinger: respektløs, uforskammet, sassy, frekk, fleipete, fremover, uhøflig, arrogant, frisk,

Sveisen Antonymer