Hån Synonymer


Hån Synonymer Substantiv Skjemaet

  • forakt, scoffing, hån, hovmod, ignorering, opprobrium, avsmak, til tross for contumely.
  • latterliggjøring, hån, forakt, contumely, heckling, flirende, satire, nedvurdering, mangel på respekt, hvesende, booing, razzing, bronx hurrarop.

Hån Synonymer Verb Skjemaet

  • forakte, contemn, avvise, avvise med forakt, se ned på, liten, flout, avslag, forakt, spotte, avskyr, speider, gibe.
Hån Synonym Koblinger: forakt, hån, hovmod, opprobrium, avsmak, latterliggjøring, hån, forakt, contumely, satire, mangel på respekt, forakte, contemn, avvise, avvise med forakt, se ned på, liten, avslag, forakt, spotte, speider, gibe,

Hån Antonymer