Avvik Synonymer


Avvik Synonymer Substantiv Skjemaet

  • divergens.
  • forskjellen, gapet, ulikhet, margin, varians, pause, avvik, divergens, inkonsekvens, uenighet, uoverensstemmelse, discordance.
Avvik Synonym Koblinger: divergens, forskjellen, gapet, varians, pause, avvik, divergens, inkonsekvens, uenighet, uoverensstemmelse,

Avvik Antonymer