Absorberende Synonymer


Absorberende Synonymer Adjektiv Skjemaet

  • fengslende, interessant, fascinerende, underholdende, engasjerende, flytte, spennende, behagelig.
  • svampete, permeable, porøs, penetrable, pervious, absorberende, assimilative.
  • uinteressant.
Absorberende Synonym Koblinger: fengslende, interessant, fascinerende, underholdende, engasjerende, flytte, spennende, behagelig, permeable, penetrable, pervious, absorberende, uinteressant,