Abase Synonymer


Abase Synonymer Verb Skjemaet

  • ydmyke, forkleine, skam, hån, brytes ned, fornedre, billigere, debase, vanære, lavere, få ned, deflate, sette ned.
Abase Synonym Koblinger: ydmyke, forkleine, skam, hån, brytes ned, fornedre, billigere, debase, vanære, lavere, få ned, deflate, sette ned,

Abase Antonymer