Å Holde Synonymer


Å Holde Synonymer Substantiv Skjemaet

  • accord, linje, samsvar, konformitet, avtale, harmoni, holde på fortsette, forblir, forlenge, tåle, vedvarer, utholdende.
  • varetekt, kostnad, omsorg, vedlikehold, support, beskyttelse, besittelse, holde, tillit, ward.
Å Holde Synonym Koblinger: accord, linje, samsvar, konformitet, harmoni, forlenge, tåle, utholdende, varetekt, vedlikehold, beskyttelse, besittelse, holde, tillit, ward,

Å Holde Antonymer