Å Holde Antonymer


Å Holde Antonymer Substantiv Skjemaet

  • stoppe, avslutte, gi opp, forlate.

Å Holde Synonymer