Småerte Synonymer


Småerte Synonymer Substantiv Skjemaet

  • badinage, raillery, chaffing, erting, persiflage, fleiper, repartee, tuller, joshing.

Småerte Synonymer Verb Skjemaet

  • erte, spøk, tøyse rundt, agner, twit, quip, josh, gutt, vrbord.
Småerte Synonym Koblinger: badinage, raillery, persiflage, repartee, erte, spøk, tøyse rundt, twit, quip, josh, gutt, vrbord,