Caper Synonymer


Caper Synonymer Substantiv Skjemaet

  • hoppe, våren, gambol, spankulere, caracole, boltre, frisk, tur, bundet.
  • prank, antic, sidesprang, eventyr, dido, lerke, munterhet, capriccio, jape, triks, spøk, revel, spree.
Caper Synonym Koblinger: hoppe, våren, gambol, spankulere, boltre, frisk, bundet, prank, antic, sidesprang, eventyr, dido, lerke, munterhet, capriccio, jape, triks, spøk, revel,