Absorpsjon Synonymer


Absorpsjon Synonymer Substantiv Skjemaet

  • assimilasjon.
Absorpsjon Synonym Koblinger: