Absorpsjon SynonymerAbsorpsjon Synonymer Substantiv Skjemaet

  • assimilasjon.

Absorpsjon Synonym Koblinger: