Abnegation SynonymerAbnegation Synonymer Substantiv Skjemaet

  • fornektelse, avvisning, avslag, overgivelse, oppgivelse, abjuration, selvfornektelse.

Abnegation Synonym Koblinger: fornektelse, avslag, selvfornektelse,