Å Finne Synonymer


Å Finne Synonymer Substantiv Skjemaet

  • resultatet, konklusjon, fradrag, slutning, observasjon, discovery, beslutning, dom, dommen, løsning, avsløring, eksponering, oppløsning, svar, utfallet.
Å Finne Synonym Koblinger: konklusjon, fradrag, slutning, observasjon, dom, dommen, løsning, avsløring, eksponering, oppløsning, svar,