Fet Antonymer


Fet Synonymer Adjektiv Skjemaet

  • engstelig, svak-hearted, ubesluttsom.
  • pallid, vapid, jejune, svake, kjedelig.
  • ydmyke, saktmodig, anstendig, ærbødig.

Fet Synonymer