Advent Antonymer


Advent Antonymer Substantiv Skjemaet

  • avreise, slutten, konklusjon, går, fullfør.

Advent Synonymer