Advent Antonymer


Advent Synonymer Substantiv Skjemaet

  • avreise, slutten, konklusjon, går, fullfør.

Advent Synonymer