Advance Antonymer


Advance Antonymer Substantiv Skjemaet

  • falle, senking, nedstigningen.
  • retrett, regresjon, retrogression, flo.
  • reversering, tilbakefall, hjemfall.

Advance Antonymer Verb Skjemaet

  • retrett, regress, retrogress, tregere.
  • svekke, hindre, holde tilbake, sjekk, frustrere, hemme.

Advance Synonymer