Adept Antonymer


Adept Antonymer Adjektiv Skjemaet

  • ufaglærte, malplassert, inkompetente, maladroit, klønete, klutzy.

Adept Antonymer Substantiv Skjemaet

  • nybegynner, neophyte, bungler, amateur, kløne.

Adept Synonymer