Addisjonstegn Antonymer


Addisjonstegn Antonymer Substantiv Skjemaet

  • ansvar, ulempen, minus.

Addisjonstegn Synonymer