Addisjonstegn Antonymer


Addisjonstegn Synonymer Substantiv Skjemaet

  • ansvar, ulempen, minus.

Addisjonstegn Synonymer