Abstrahert Antonymer


Abstrahert Synonymer Adjektiv Skjemaet

  • oppmerksomme, varsel, forståelsesfull, oppmerksom, med den.

Abstrahert Synonymer