Abortere Antonymer


Abortere Synonymer Verb Skjemaet

  • lykkes, blomstre, fremgang, prosper, triumf, gjøre godt.

Abortere Synonymer