Å Trykke Antonymer


Å Trykke Antonymer Adjektiv Skjemaet

  • lettsindig, trivielt, inconsequential, uviktig, unødvendig.

Å Trykke Synonymer