Å Forvirre Antonymer


Å Forvirre Antonymer Verb Skjemaet

  • opplyse, informere, instruere, undervise.

Å Forvirre Synonymer