Å Forvirre Antonymer


Å Forvirre Synonymer Verb Skjemaet

  • opplyse, informere, instruere, undervise.

Å Forvirre Synonymer