Å Foretrekke Antonymer


Å Foretrekke Synonymer Adjektiv Skjemaet

  • verre, mindreverdige, dårligere.

Å Foretrekke Synonymer