"markere;" Antonymer


"Markere;" Synonymer Verb Skjemaet

  • tone ned, glans over, beskytt, obskure, ignorere.

"markere;" Synonymer