Tro Synonymer


Tro Synonymer Substantiv Skjemaet

  • tro, forsikring, avhengighet, kreditt, tillit, pålitelighet, visshet, sikkerhet.
  • tro.

Tro Synonymer Verb Skjemaet

  • hold, postulere, posit, vedlikeholde, tror, opine, anta, anser, dømme, vet, bli overbevist, pass, tar for gitt.
  • stoler, har tro på, har tillit til, ta ordet av, teller på, sverger ved, stole på, avhenger av.
Tro Synonym Koblinger: tro, forsikring, avhengighet, kreditt, tillit, visshet, sikkerhet, tro, posit, opine, anta, dømme, vet, pass,

Tro Antonymer