Sladder Synonymer


Sladder Synonymer Substantiv Skjemaet

  • gossiper, scandalmonger, vekkes, prattler, quidnunc, tattler, babbler, skjære, newsmonger, chatterbox, busybody, yenta.
  • rykter, chitchat, tittle-tattle, skandale, skravle, liten snakk, rapporten.

Sladder Synonymer Verb Skjemaet

  • prattle, babble, tittle-tattle, chatter, chatte, tattle, gabble.
Sladder Synonym Koblinger: vekkes, quidnunc, skjære, chatterbox, busybody, yenta, rykter, chitchat, tittle-tattle, skandale, skravle, babble, tittle-tattle, tattle, gabble,