Sette Synonymer


Sette Synonymer Verb Skjemaet

  • bruke, innføre, trykk, bringe å bære, ansette, ty til, sammenligne, legge til, levy, fester, sal med, påføre, administrere.
  • plassere, lå, satt, situate, bringe, etablere, satt opp, innskudd, plante, legge inn, installere, lodge, finne, stasjon.
Sette Synonym Koblinger: bruke, innføre, ansette, sammenligne, legge til, levy, fester, påføre, administrere, , situate, bringe, etablere, innskudd, installere, lodge, finne, stasjon,

Sette Antonymer