Rive Synonymer


Rive Synonymer Verb Skjemaet

  • delt.
  • rasere, rive ned, nivå, falt, vraket, pulverisere, herje, demontere, atomize, flat, totalt.
  • rive fra hverandre, delt, del, bryte, fragmentere, trekke, skiftenøkkel, sunder, rive, knuse, sever, cleave, sprekk.
  • styrte, tilintetgjøre, utrydde, utslette, ødelegge, herje, knuse, bryte, angre, søppel.
  • utmattelse, flytte, vri, vondt, dolke, kval, forstyrre, opprørt, overvelde, bedrøvet.
Rive Synonym Koblinger: rasere, rive ned, nivå, falt, vraket, pulverisere, herje, demontere, atomize, flat, totalt, del, bryte, trekke, sunder, rive, knuse, sever, sprekk, styrte, tilintetgjøre, utrydde, utslette, ødelegge, herje, knuse, bryte, søppel, utmattelse, flytte, vri, vondt, kval, forstyrre, opprørt, overvelde, bedrøvet,

Rive Antonymer