Puten SynonymerPuten Synonymer Substantiv Skjemaet

  • bolig, hjem.
  • pute, mat, styrke, buffer, madrass, litt, polstring, stuffing.
  • tavle, notisbok, finans, album.

Puten Synonymer Verb Skjemaet

  • gå, trampe, fottur, mars, trek, spasere, traipse, tå, pussyfoot, krype, snike, stjele.
  • protract, spinne, utdype, dvele ved, forlenge, pynte, utvide.
  • ting, fyll, pakke, stappe, dott, beskytte, linje, ansikt, innlagt.

Puten Synonym Koblinger: bolig, hjem, pute, mat, styrke, buffer, , mars, trek, traipse, , krype, snike, stjele, protract, utdype, dvele ved, forlenge, pynte, utvide, ting, fyll, pakke, stappe, dott, beskytte, linje, ansikt,