Påstand Synonymer


Påstand Synonymer Substantiv Skjemaet

  • erklæring, setning, krav, påstand, forsikring, ordet, yrke.
Påstand Synonym Koblinger: erklæring, setning, krav, påstand, forsikring, yrke,

Påstand Antonymer