Navn Synonymer


Navn Synonymer Substantiv Skjemaet

  • betegnelse, tittel, tag, etikett, cognomen, kallenavn, moniker, tilnavn.
  • omdømme, anseelse, karakter, kreditt, berømmelse, verdt, merk, selvfølelse, skillet, eminense, ære, ros.

Navn Synonymer Verb Skjemaet

  • ringe, dub, etikett, denominate, tittel, rett, karakteriserer, sitere, sikt, stil, christen, døpe, kallenavn.
  • sitere, angi, nominere, nevne, utpeke, identifisere, satt, etikett, karakteriserer, provisjon, delegere, ordinere, autorisere.
Navn Synonym Koblinger: betegnelse, tittel, tag, etikett, cognomen, kallenavn, tilnavn, omdømme, anseelse, karakter, kreditt, berømmelse, verdt, merk, eminense, ære, ros, etikett, denominate, tittel, rett, sitere, stil, christen, døpe, kallenavn, sitere, angi, nominere, nevne, identifisere, etikett, delegere, ordinere, autorisere,