Løfte Synonymer


Løfte Synonymer Substantiv Skjemaet

  • begavelse, talent, gave, evne, aptitude, kapasitet, intelligens, stil.
  • pant, ed, forsikring, løftet, engasjement, sørgelig forfatning, erkjennelsen, prøveløslatelse, ord av ære, garanti, tro.
  • pant, løfte, forsikring, ord, prøveløslatelse, ed, garanterer, garanti, pakt, kontrakt, avtale, fastsettelse, kompakt, bond, forpliktelse.

Løfte Synonymer Verb Skjemaet

  • angi, lover, antyde, varsler, foretoken, presage, bety, til, foreslår.
  • pantsette, løfte, sverger, garanterer, forsikrer, kontrakt, fastsette, engasjere seg, gå god, tilstand.
  • sverger, pantsette, bekrefter, lover, garanterer, garantere, gå god, forsikrer, kontrakt, sertifisere, tilstand, gjennomføre.
Løfte Synonym Koblinger: begavelse, talent, gave, aptitude, kapasitet, intelligens, stil, pant, ed, forsikring, engasjement, erkjennelsen, prøveløslatelse, garanti, tro, pant, løfte, forsikring, ord, prøveløslatelse, ed, garanti, kontrakt, fastsettelse, kompakt, bond, forpliktelse, angi, lover, antyde, foretoken, presage, bety, løfte, kontrakt, fastsette, engasjere seg, tilstand, lover, garantere, kontrakt, sertifisere, tilstand, gjennomføre,