Konto Synonymer


Konto Synonymer Substantiv Skjemaet

  • forklaring, beskrivelse, rapport, versjon, historie, fortelling, fortellerstemme, summering, sammendrag, visning, mening.

Konto Synonymer Verb Skjemaet

  • vurdere, beregne, anser, regner, klassifisere, tror, dømme, se på, rate, evaluere, størrelse opp.
Konto Synonym Koblinger: forklaring, beskrivelse, rapport, versjon, historie, fortellerstemme, summering, sammendrag, mening, vurdere, beregne, klassifisere, dømme, rate,