Kommentar Synonymer


Kommentar Synonymer Substantiv Skjemaet

  • merk, forklaring, bemerkning, mening, kritikk, observasjon, refleksjon, avklaring, glans.
  • snakke, samtale, sladder, bemerkning.

Kommentar Synonymer Verb Skjemaet

  • bemerkning, si, observere, forklare, merke, nevner, touch på, kritisere, opine.
Kommentar Synonym Koblinger: merk, forklaring, bemerkning, mening, kritikk, observasjon, refleksjon, glans, snakke, sladder, bemerkning, bemerkning, si, observere, forklare, merke, kritisere, opine,