Kollisjon Synonymer


Kollisjon Synonymer Substantiv Skjemaet

  • innvirkning, crash, smashup, støt, hjernerystelse, impingement, kontakt, ulykke.
  • konflikt, møte, kamp, interferens, sammenstøt, uenighet, konfrontasjon, utfordring.
Kollisjon Synonym Koblinger: crash, smashup, støt, hjernerystelse, kontakt, ulykke, møte, kamp, sammenstøt, uenighet, konfrontasjon,