Erklæring Synonymer


Erklæring Synonymer Substantiv Skjemaet

  • erklæringen, kunngjøring, pronunciamento, manifest, ukase, dictum, beslutning, dom, proklamasjon, edikt, dekret, diktere, mandat, varsel.
Erklæring Synonym Koblinger: kunngjøring, pronunciamento, ukase, dictum, dom, proklamasjon, diktere, mandat,