Bemerkning Synonymer


Bemerkning Synonymer Substantiv Skjemaet

  • innkalling, persepsjon, bevissthet, merk, oppmerksomhet, akt, refleksjon, tanken, mindfulness, hensyn, titt, anerkjennelse, forståelse, gjenkjenning.
  • kommentar, observasjon, sier, ytring, omtale, påstand, uttrykk, setning, pronouncement, artikulasjon, erkjennelsen, dictum, obiter dictum.

Bemerkning Synonymer Verb Skjemaet

  • legge merke til, observere, se, merke, legg merke til, ta i, akt, anser, oppdage, delta, oppfatter, skimte, registrere, svare, finne, føler, forstand.
  • si, kommentere, nevner, staten, express, uttale, avow, observere, holde, erklærer, hevde, gjennomsnitt, bekrefter, stemme, artikulere, muntlig, kommunisere, asseverate.
Bemerkning Synonym Koblinger: bevissthet, merk, oppmerksomhet, akt, refleksjon, hensyn, titt, anerkjennelse, forståelse, gjenkjenning, kommentar, observasjon, ytring, påstand, setning, erkjennelsen, dictum, observere, se, merke, legg merke til, akt, oppdage, delta, skimte, registrere, finne, si, kommentere, staten, uttale, avow, observere, holde, hevde, gjennomsnitt, stemme, artikulere, muntlig, kommunisere, asseverate,

Bemerkning Antonymer